Diensten
20190917_134456

Uitzetwerk

Uitzetten van palen, assen, ankers, constructie en wegenbouw,...


Splitsing van grond

Het opsplitsen van percelen in verschillende loten

Opmaak omgevingsvergunning

Opmaak van omgevingsvergunningen van begin tot eind

As-built dossiers

Opmeten van de nieuwe toestand, rioleringsplan, geofiches, berekening van oppervlaktes van de materialen, ...

Plaatsbeschrijvingen

Plaatsbeschrijvingen 
voor en na bouw- of renovatiewerken om beide partijen (bouwheer en buren) te beschermen

Laserscanning

Het scannen van gevels, binnenruimtes, liftschachten; kruipruimtes, ...

Architectuurmetingen

Opmeting van bestaande toestand, gevelaanzichten,

doorsnedes, gabaritten, ...

Verkaveling

Het opmeten, ontwerpen en uittekenen van verschillende loten in het perceel


GRB Validatie

Het omzetten van plannen volgens het GRB voor de goedkeuring van een GRB-validatie


Tracémetingen

Opmeting van tracémetingen in

2D,2.5D of 3D volgens

de codering van het GRB

Riolering

Opmeten van riolering en het opmaken van het rioleringsplan.Opmaken van schriftelijke aquadatafiches of de online geofiches

Volumeberekeningen

Het opmaken van DTM-modellen, berekening van volumes,

ophogingen, ...

INFO

Laurentz Beernaert


LAN 151645

Sander D'haene 


LAN 191796

BTW-nr: BE0723.513.496

IBAN: BE51 7512 0976 4762